Fairtrade gemeente

Veel gemeenten presenteren zich als fairtrade gemeente, dat schijnt voordelen te hebben. Mij is niet geheel duidelijk welke voordelen daar aan kleven, mogelijk dat Max Havelaar koffie lekker smaakt (ondergetekende moet het doen met koffie van de Aldi), maar in ieder geval lijkt het een nobel streven.
De gemeente waar ik woon is ook zo’n fairtrade gemeente, dit maakte me nieuwsgierig naar “wat is een fairtrade gemeente?”

www.fairtradegemeente.nl

Over fairtrade :
“Door fairtrade producten te kopen investeer je in mensen in ontwikkelingslanden. Via fairtrade ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder menswaardige omstandigheden.”

Een eerlijke prijs voor producten….
Als we de mens even centraal stellen, een product geleverd door de mens kan bijvoorbeeld arbeid zijn. Arbeid zou een eerlijke prijs, een eerlijk loon moeten geven. Klinkt goed.

In mijn optiek zou er dan in een fairtrade gemeente ook geen sprake moeten zijn van werken met behoud van uitkering.
Nu worden er in mijn gemeente wel mensen met behoud van uitkering te werk gesteld, dit dan met verschillende smoezen als arbeidsritme opdoen, arbeidsvaardigheden tonen en dat soort onzin waarvoor ooit de wettelijke proefperiode in een arbeidscontract bedoeld was, en dat dan geen 3 maanden maar 18 maanden. Mogelijk met verlenging ook nog.

Dus maar eens een mailtje naar fairtradegemeente.nl om eens te vragen hoe een gemeente een fairtradegemeente kan zijn terwijl in de gemeente mensen met behoud van uitkering te werk gesteld worden.

Het antwoord :
“bedankt voor je reactie via onze website. De Fairtrade Gemeente campagne richt zich op een beter loon voor producenten in ontwikkelingslanden. Nog steeds leven er op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 60% van alle werkenden in ontwikkelingslanden leven op of onder de armoedegrens. De Fairtrade Gemeente campagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel, stellen wij boeren en producenten in ontwikkelingslanden in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving. Gemeenten met de titel Fairtrade Gemeente dragen deze gedachte uit en vergroten de vraag en aanbod van fairtrade producten in Nederland.

Uiteraard valt er in eigen land ook nog veel te verbeteren, maar dat is niet het doel van onze campagne.”

Dus kort door de bocht maken we ons (terecht) druk over het feit of mensen in ontwikkelingslanden niet uitgebuit worden, maar mensen in eigen land laten we (onterecht) wel uitbuiten en dat allemaal onder de vlag van fairtrade-gemeente.
Fairtradegemeente doet zich zelf hier mee te kort. Iets met een balk in beide ogen. Een gemeente zou nooit geen fairtrade titel mogen dragen zolang er met de eigen bevolking niet eens fair omgegaan wordt.

Een punt van belang in het verkrijgen van de titel fairtrade-gemeente is ook het volgende :

6. Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ook weer zo’n lekker ruim en vaag omschreven begrip, www.mvonederland.nl :

“MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen.”

Maatschappelijk verantwoord :
Mensen met behoud van uitkering laten schoffelen in het gemeentegroen en daarmee de lokale hovenier van werk beroven ?
Mensen met behoud van uitkering laten schilderen bij particulieren en daarmee de lokale schilder een opdracht afnemen ?
Etc.

De uitkeringsgerechtigde komt met deze manier van handelen geen stap vooruit, blijft op sociaal minimum, ondernemers worden oneerlijk beconcurreerd.

Het criterium MVO geeft m.i. Fairtradegemeente toch wel een aantal mogelijkheden om ook als onderdeel van de titel te kijken naar hoe de gemeente omgaat met dit soort zaken, en dit dan ongeacht of dit wettelijk allemaal toegestaan is of niet, want het wettelijk kader in ontwikkelingslanden is ook geen leidraad…..

Een gemiste kans.

Straks heb je te weinig gewerkt…

Uit het re-integratie circus :

Bij re-integratiebedrijf Pauropus was onvoldoende werk, de deelnemers zaten wat in de hal zich te vervelen om arbeidsritme op te doen. Één van de nieuwere deelnemers, hij was nog maar een paar weken aan het re-integreren, had thuis nog genoeg nuttige dingen te doen en wou dus vrij.

In re-integratie trajecten bij de fa. Pauropus bouw je als bijstandsgerechtigde vrije dagen op, ongeveer 1 per maand. In deze lijkt het contract net op een echt arbeidscontract, er zijn wat afwijkingen, o.a. krijg je niet betaald…..

De deelnemer vroeg vrij bij de werkmeester (m/v), dit werd geweigerd met als reden dat hij al eerder vrij had gehad en nu onvoldoende dagen had. Waarbij de historische uitspraak viel :

Straks heb je werk en dan heb je onvoldoende dagen gewerkt”

Dit geeft in een paar woorden aan wat er mis is in het re-integratie circus.

Zij zijn er niet voor jou, jij bent er voor hun ! Het vinden van werk, echt werk, betaald werk, staat haaks op de doelstellingen van het re-integratiebedrijf welke aan jou een gratis van rijkswege verstrekte en van subsidie voorziene werknemer heeft. Werken zul je! Voor elk gewerkt uur ontvangt Pauropus ongeveer 15 Euro voor jou, plus nog een betaling door de gemeente van ca. 8000 Euro voor 18 maanden “begeleiding”, waarbij de gemeente verder de bijstand betaald.

Aan het werk gaan op eigen kracht nog wel, is dus zeer bedreigend voor het business model van dit soort bedrijven, geen 15 Euro per uur meer, en vermoedelijk ook minder dan 8000 Euro voor de begeleiding.

Auteur van dit artikel protesteerde uiteraard, opbouwen van dagen is de grootste onzin en kan in situaties conflicteren met het recht op 4 weken vakantie zoals in de Participatiewet is vastgelegd. Stel je begint in juli met het traject, je wou in oktober 4 weken vakantie : sorry, je mag maar 3 dagen!

Uiteraard kan dit je ook overkomen als je in juli van baan verwisselt, of in juli werk vindt. Maar daar staat dan wel een betaling tegenover met op zijn minst het minimum loon, opbouw WW-rechten, opbouw pensioen etc.

Uiteindelijk bereikt dat deelnemer wel vrij kreeg.