Schuldhulpverlening en alimentatie buitenland

Schuldhulpverlening, wsnp en alimentatieplicht in het buitenland gaat niet altijd samen !
Dit is een waarschuwing aan alle bewindvoerders, rechters, mannen maar ook vrouwen, let op !!

Als er een schuld is en een alimentatieplicht aan een ex of kinderen in het buitenland dan zijn er problemen met de wsnp. Zowel de lopende alimentatieplicht, maar ook een eventuele alimentatieschuld zal ik proberen hieronder toe te lichten. Waarbij mijn kennis dan even niet verder gaat dan EU-landen, maar voor niet-EU landen zal ongeveer hetzelfde gelden afhankelijk van verdragen etc. En binnen de EU hebben Denemarken en het Verenigd Koninkrijk een uitzonderingspositie met betrekking tot het hier onder gestelde.

Kinderalimentatie  minderjarige kinderen :

Een verzoek voor nihil stelling van kinderalimentatie moet volgens de regels van de Europese alimentatieverordening, EC4/2009, gedaan worden. Welke rechter bevoegd is volgt uit de verordening, voor het toe te passen recht verwijst de verordening naar het Haags Protocol uit 2007 inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen.

Bevoegd is de rechter van het land waar de onderhoudsgerechtigde of de verweerder hun gewone verblijfplaats hebben. Als je dus als alimentatieplichtige de kinderalimentatie op nihil wilt laten stellen vanwege de wsnp dan zul je ten allen tijde naar het land van je kinderen moeten. Immers zij zijn onderhoudsgerechtigde en ook verweerder !

Het recht welke voor het verzoek tot nihil stelling gebruikt dient te worden, is vrijwel zonder uitzondering het recht van het land waar de onderhoudsgerechtigde,  dus de kinderen de gewone verblijfplaats hebben. Als dit recht er niet in voorziet dat in het kader van een schuldregeling de kinderalimentatie op nul (of nihil ) gesteld mag worden, dan zal er geen verlaging van alimentatie volgen !

Je komt dan na 3 jaar uit de wsnp met een alimentatieschuld over de afgelopen 3 jaren !

Kinderalimentatie meerderjarige kinderen :

In principe geldt hetzelfde als voor de minderjarige kinderen. Echter de partijen mogen een “forum” kiezen, dat wil zeggen, een afspraak maken over welk gerecht bevoegd is. Dit moet dan wel al in een eerder stadium al vastgelegd zijn.

Het toe te passen recht blijft echter dat van het land waar de verweerder zijn gewone verblijfplaats heeft, dus ook al mag in een uitzonderingssituatie een Nederlandse rechter over de nihil stelling oordelen, hij moet buitenlands recht toe passen !

En dan krijg je hetzelfde : als dit recht er niet in voorziet dat in het kader van een schuldregeling de kinderalimentatie op nul (of nihil ) gesteld mag worden, dan zal er geen verlaging van alimentatie volgen !

Partneralimentatie :

Hiervoor gelden ook EC4/2009 en het Haags Protocol. Alleen zijn de regels wat anders.

Bevoegd is nog steeds de rechter van het land waar de verweerder,  de partner. Net als met de meerderjarige kinderen is een forumkeuze mogelijk, dit moet dan ook al eerder afgesproken zijn ( en wie doet dit ? vrijwel niemand…. ).

Het toe te passen recht is ook nog steeds dat van het land waar de onderhoudsgerechtigde zijn gewone verblijfplaats heeft….alleen zijn daar uitzonderingen op mogelijk. Het is mogelijk een recht te kiezen welke beter aansluit bij het huwelijk, de scheiding etc. dan het eerder genoemde recht volgens verblijfplaats. Je zult dan met goede argumenten moeten komen om daar Nederlands recht van te maken !

Normaal gesproken zal dus ook hier geen verlaging van alimentatie volgen !

Schone lei verklaring voor achterstallige alimentatie.

Indien er sprake is van achterstallige alimentatie van voor dat het wsnp-traject aangegaan is, dan zal kwijtschelding hiervan een deel van de schone lei verklaring moeten zijn na afloop van de 3 jaar wsnp.

Deze kwijtschelding zal gevraagd moeten worden in het kader van een alimentatieherziening, dus via dezelfde weg als de nihil stelling.

Uitleg hierboven. Dit zal dus niet altijd gebeuren.

Voor je een wsnp traject aan gaat : controleer of het land waar partner/kinderen verblijven meewerken aan nihil stelling van alimentatie gedurende het traject, en of ze meewerken aan de schone lei verklaring. Het heeft geen zin 3 jaar wsnp in te gaan om er met nieuwe en deels bestaande schulden weer uit te komen.

Het probleem.

Uiteindelijk is wsnp, of zoals het in sommige landen noemen “persoonlijk faillissement” een vrije keuze. Je kunt immers ook doormodderen…. Hierdoor kies je zelf voor een zakgeld situatie, vanuit de ogen van sommige rechtssystemen kies je er daarom zelf voor dat je de alimentatie niet meer kunt voldoen. Net zo ziet men de schuld als iets wat je zelf veroorzaakt hebt, vrijwillig te grote lening aangegaan etc., vrijwillig je huis onder water (waarde woning lager dan hypotheekschuld) want je hebt zelf die hypotheek genomen etc.

Men vergelijkt het feitelijk met een situatie waarin je zelf kiest om bijvoorbeeld 24 uur in plaats van 40 uur te gaan werken, met dus maar 60% van je salaris. Gewoon omdat je geen zin hebt om 5 dagen in de week te werken voor alimentatie. Dit soort keuzes mogen niet, ook niet in Nederland !

Men gaat, in het recht, in de wet, in een aantal landen dus voorbij aan de vraag of de financiële problemen verwijtbaar zijn. Niet elke schuld is verwijtbaar !

Oplossing : op EU niveau hier afspraken over maken. Desnoods een afgewezen verzoek tot schone lei / nihil stelling aanvechten eerst lokaal tot de hoogste nationale rechter en vervolgens naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Mogelijk dat die dan jurisprudentie geven voor dit soort gevallen.

Eddy

N.B. Ik ben geen jurist, dus ontleen geen rechten aan dit artikel. Een advocaat bekend met internationaal familierecht, zal het verhaal echter wel bevestigen.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s