De arbeidsmarkt. Voor dummies.

Deze week verschillende zaken in het nieuws :

 • Asscher maakt 160 miljoen vrij voor UWV om mensen te begeleiden naar werk.
 • Klijnsma via het ESF 12 miljoen om mensen langer gezond aan het werk te houden (let wel : voorop staat schijnbaar niet gezond, maar aan het werk houden)
 • PvdA Friesland wil een oude koe uit de sloot halen om starters op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Allemaal PvdA. Toeval ? In ieder geval lijkt men iets niet te snappen. Daarom de arbeidsmarkt kort uitgelegd. Simpel.

Op de arbeidsmarkt bestaan 2 situaties :

 1. Er is meer werk dan werkzoekenden.
 2. Er zijn meer werkzoekenden dan werk.

Beide situaties vergen hun eigen aanpak.

In situatie 1. dient de overheid zich zorgen te maken over het voorkomen van verhuizen van werk naar landen waar wel voldoende werkzoekenden zijn. Maatregelen kunnen zijn :

 • gastarbeiders toelaten
 • omscholen van onbemiddelbare werkzoekenden naar beroepen waar men staat te schreeuwen om personeel
 • pensioenleeftijd verhogen
 • meer uren per week werken toestaan

In situatie 2. heeft de overheid een ander probleem, hoe creëer je werk ? In principe is er geen enkele behoefte aan “het aan werk helpen” van werkzoekenden, want het werk is er gewoon niet. Ga je subsidies geven op bijv. werkloze starters of ouderen om die aan het werk te krijgen, dan gaat dan ten koste van iemand die geen subsidie krijgt. Maatregelen kunnen zijn :

 • herverdelen van werk (iedereen minder uren, eerder pensioen)
 • gunstig klimaat creëren voor werkgevers (stimuleren investeringen)
 • geen bezuinigingen die tot banenverlies leiden.

We verkeren overduidelijk in situatie 2. Ongeveer 1 miljoen niet-werkende werkzoekenden ( mei 2016 : 970.000 ). Veel meer werkzoekenden dan er werk is.

Wat doet de overheid ?

 • 150.000 Polen hier aan een baan helpen middels EU verdragen (plus Tsjechen, Slowaken, Bulgaren, Portugezen etc.)
 • re-integratie trajecten voor werklozen, opleiden naar werk wat er niet is
 • pensioenleeftijd verhogen, mensen langer aan het werk houden
 • flink bezuinigen ( o.a. zorg )
 • subsidies voor bepaalde groepen werkzoekenden om daarmee anderen te beconcurreren

Allemaal maatregelen die dus niet helpen in deze situatie !

Wat ze dan wel weer deden was een gunstig belastingklimaat voor bedrijven, alleen snapt men schijnbaar niet dat brievenbusfirma’s geen werk opleveren….

Kortom : alles wat men doet is fout.

En mocht u nu denken dat de overheid achterlijk en stom is……dat gelooft u toch zelf niet? Dit is dus een goed doordacht plan om bewust de foute aanpak te kiezen. De reden voor dit plan? Mag u zelf invullen.

 

Eddy