Wat is algemeen geaccepteerde arbeid ?

Uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep volgt een merkwaardige interpretatie van het begrip “algemeen geaccepteerde arbeid” zoals in de Participatiewet staat omschreven, een uitleg die bij mijn weten niet de bedoeling is van de wetgever.
Tijd voor kamervragen ?

Citaat uit uitspraak ECLI:NL:CRVB:2016:2576 :

“Een door appellant te volgen re-integratietraject diende, zoals het dagelijks bestuur terecht heeft vastgesteld, ingevolge het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de WWB te zijn gericht op het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid. Het besluit van 14 juli 2011 is gegrond op het standpunt dat het traject bij KLV als re-integratievoorziening voor appellant niet een geschikte en niet de kortste weg was naar zulke arbeid. “

Het traject bij KLV was niet gericht op het vinden van algemeen geaccepteerde arbeid maar beperkt zich tot functies in een specifiek werkgebied, namelijk natuur, voeding, landbouw en milieu, terwijl appellant verplicht is om algemeen geaccepteerde arbeid trachten te zoeken.
 
Nu meende ik, dat onder algemeen geaccepteerde arbeid verstaan werd : “normaal” werk, niet crimineel, niet in de prostitutie etc.
In deze uitspraak komt opeens een heel andere uitleg aan de orde, die volgens mij voor geen meter deugt ! In de natuur, voeding, landbouw en milieu werken lijkt mij niks mis mee te zijn ! Heel goed te accepteren.
Algemeen geaccepteerde arbeid is dus schijnbaar simpele ongeschoolde arbeid. Dus het papier prikken, schoffelen, kaneelpijpjes inpakken, washandjes vouwen, kunstbloemen vouwen etc. Dit wordt niet rechtstreeks zo benoemd, maar indirect is dat de conclusie.
Het heeft ook niks te maken met maatwerk, ook een vereiste uit de Participatiewet.
Even googelen levert deze uitleg op, van een gemeentelijke webpagina :

Algemeen geaccepteerde arbeid

Op grond van de arbeidsplicht bent u verplicht algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. Met algemeen geaccepteerde arbeid wordt arbeid bedoeld die algemeen maatschappelijk aanvaard is.

In het algemeen geldt dat aard en omvang van het werk niet hoeven aan te sluiten bij uw opleiding, ervaring en wensen. De gemeente mag dus van u verwachten dat u werk aanvaardt met meer of minder uren dan u eerst werkte. De gemeente mag ook van u verwachten dat u een tijdelijk dienstverband of een uitzendbaan aanvaardt of dat u werk aanvaardt met een lagere beloning dan waarvoor u in het verleden werkte.

Niet algemeen geaccepteerd

U mag werkzaamheden weigeren die niet algemeen geaccepteerd zijn, zoals prostitutie, en werkzaamheden waartegen u gewetensbezwaren hebt.

Met deze uitleg kan ik het eens zijn, maar de CRvB geeft er een andere draai aan in onderstaande uitspraak.
Zeer merkwaardig deze uitspraak.
Eddy

We hadden u ook ergens heen kunnen sturen !

Soms gaan zaken snel. Het overkwam een kennis van me. Zo maar opeens betaald werk!

Een buitenlands bedrijf zocht een persoon om in Nederland een aantal zaken te begeleiden. Iemand van dit bedrijf was een paar dagen in Nederland, dus of mijn kennis op de eerste dag van dat bezoek langs kon komen voor gesprek. Geen probleem. Het gesprek verliep schijnbaar goed, dus of hij gelijk de volgende dag een dagje mee wou draaien, betaald, om dan vervolgens na de bedrijfsvakantie te beginnen.

Aangezien je op grond van de Participatiewet verplicht bent “algemeen aanvaardbare arbeid te verkrijgen” , en deze baan niks onaanvaardbaars had, ging de kennis de volgende dag aan het werk. Wetende dat dit op de bijstandsuitkering gekort zou worden, maar de maand daarop zou het einde bijstand zijn! Bovendien omdat dit duidelijk bijdraagt tot arbeidsinschakeling zou hij toch 25% van de verdiensten van die dag mogen houden, ca. 25 Euro, (volgens de Participatiewet, de lokale verordening spreekt over een lager percentage….hetgeen nog wel een strijdpuntje zou kunnen worden).

Na gedane arbeid, 1 dag, afspraak gemaakt met de gemeente om te melden dat de uitkering beëindigd kon worden, en dat er 1 dag gewerkt was. De ambtenaar bleek wel positief, maar vond toch wel een minpuntje bij de kennis :

“U had dit eerder moeten melden, want wij hadden u ook ergens heen kunnen sturen”

Wat leren we hier uit ? Begin nooit de dag na je sollicitatiegesprek direct met werken ! Het ambtelijk apparaat heeft problemen met een dusdanig voortvarende aanpak welke potentieel hun plannen doorkruist. Niet doen dus!

 

Eddy

 

Anders verdienen in de bijstand.

Een voorstel.

In de huidige regelgeving mag men in de bijstand iets verdienen met werken, maar alleen : “inkomsten uit arbeid tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van € 199,00 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, waarbij voor een persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt geldt dat die inkomsten gedurende ten hoogste zes maanden niet tot de middelen worden gerekend en dat dit naar het oordeel van het college moet bijdragen aan zijn arbeidsinschakeling;”  ( PW art 31 lid 2 sub n )

Dit levert dus weinig op voor de bijstandsgerechtigde, het moet ook nog eens het zicht op een volledig betaalde baan vergroten. En dan max. 6 maand.

We weten allemaal dat “stapelbanen” in opkomst zijn, her en der werk je een paar uur in de hoop samen er een redelijk inkomen van te maken. En er zijn te weinig full-time banen. Dus bovenstaande regeling helpt de bijstandsgerechtigde niet echt vooruit. Daarnaast is het niet motiverend dat je als je 900 in de maand verdient met werken, je dit ook kunt krijgen zonder te werken. De beroemde arbeidsprikkel ontbreekt.

Om deze reden : tijd voor een experiment. Anders verdienen in de bijstand.

Het model is even simpel als geniaal (? zelf bedacht, maar ik twijfel er niet aan dat eerder ook al niet zoiets bedacht is) :

Ten eerste moet die termijn van 6 maand afgeschaft worden, ook de eis dat het moet bijdragen aan arbeidsinschakeling. En dan rekenkundig :

Je bijstand wordt gekort met : I x B / M tot maximaal B.

Waarbij :
I = Inkomen   B = Bijstandsnorm  M = Minimuminkomen

Dit levert dan een volgend tabelletje op voor de alleenstaande met recht op normaal 915 Euro bijstand en indien hij/zij volledig werkt 1378 netto minimumloon :

Schermafdruk van 2016-07-07 20-51-15

Vergelijkbare tabelletjes/berekeningen zijn te maken voor andere situaties en bedragen.

Opvallend is misschien dat je in dit model ook bijstand kunt krijgen boven de huidige bijstandsgrens. Dat is voor die zogenaamde prikkel. Immers als je nu 900 verdient, langer dan 6 maanden, dan mag je alles inleveren en krijg je nog 15 Euro bijstand. Niet echt een arbeidsprikkel. Deze prikkel is in mijn voorstel groter.

Nu hoor ik de ambtenaar al mopperen “dit gaat geld kosten”. Dat is nog maar de vraag. Immers omdat er een hoger totaal inkomen is, zal er op toeslagen, minimaregelingen en bijzondere bijstand bezuinigd kunnen worden. Ik kan me zelfs voorstellen doordat je als gemeente bij mensen die minder verdienen dan de bijstandsnorm kunt bezuinigen op bijstand, je zelfs de minimaregelingen in stand kunt houden en mogelijk uitbreiden naar een grotere groep.

Dat is koffiedik kijken. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel men zelf gaat verdienen. Hoeveel werk beschikbaar is voor stapelbanen, hoe groot de blokjes zijn om te stapelen etc.

Als voordeel van dit model zie ik een blijvende stimulans om toch iets te gaan werken. Hetgeen ook goed is voor de participatieladder : je komt onder de mensen. Trede 6 halen van de partcipatieladder ( trede 6 = betaald werk, geen uitkering ) is in de huidige arbeidsmarkt een onmogelijkheid, dus laten we ons richten op een lagere trede. Wel wat werken, maar als het niet fulltime kan, dan maar wat minder. Maar dit dan wel blijvend belonen!

Een mogelijk probleem is dat potjes met geld van diverse bronnen komen, waarbij de ene bron voordeel heeft en de andere nadeel. Dat is dus onhandig. De keuze is dus centralisatie of meer decentralisatie. Waarbij ik neig naar centralisatie om een eenduidig landelijk beleid te hebben.

Wie durft ?

Eddy