Werken in de bijstand, doe het niet ! deel 2.

Uit de email wisseling van vandaag :

Consulent schrijft :

Goedemorgen mevrouw X,

Vanaf augustus 2016 laat ik uw uitkering on-hold zetten. Dit zal maximaal 4 maanden zijn.

Daarna gaan we beoordelen als u nog een uitkering in kader van de Participatiewet nodig bent.

Tevens zag ik dat in de opgegeven loonstrook een hoger bedrag staat, dan wat wij in juli 2016 hebben gekort.

Mijn collega’s van de uitkeringsadministratie zullen dit gaan verwerken. De eventuele te veel betaalde uitkering zal dan worden teruggevorderd.

Reactie :

Hallo Bert,

Volgens mij kunnen jullie niet rekenen en heb ik een bedrag na te vorderen.

ca. 660 Euro inkomsten netto, ik heb dus recht op ca. 310 euro bijstand ipv de ontvangen 60 Euro. Of wel een vordering op jullie van 250 Euro.

Bovendien dient de vrijlatingsregeling van 25% toegepast te worden, ca. 165 Euro.

Totaal dus te ontvangen 415 Euro ca.

Door mij.

Bovendien ga ik een klacht indienen wegens niet nakomen afspraken.

Omdat jullie, ontoelaatbaar !, mijn uitkering geblokkeerd hebben, zou er een correctie per direct plaats vinden, dan wel een voorschot gegeven worden.

Hier zijn afspraken over gemaakt.

Dit is nog niet ontvangen !

Ik wens per direct een spoedbetaling van 400 Euro te ontvangen als voorschot op de te verrekenen  bedragen.
Indien dit niet per 27 augustus op mijn rekening staat zullen gerechtelijke stappen volgen.

Ik ben het zat !

Met groeten,
X.
De persoon in kwestie heeft opnames van het gesprek over correctie en voorschot. Automatic Call Recorder. Een tip :).
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Eddy
Update : hierna werd het teveel ingehouden bedrag binnen een paar dagen gestort, het gebruik van de vrijlatingsregeling moet via een apart verzoek ingediend worden, loopt inmiddels ook.

Werken in de bijstand, doe het niet !

Het is al zo vaak gezegd : werken in de bijstand, doe het niet !
Hier weer een voorbeeld van hoe de gemeente Smallingerland in de fout gaat.

Inkomsten uit arbeid waren ca. 650 Euro. Hiervan mag dan volgens wettelijke regeling 75% ingehouden worden op de bijstand, dus ca. 490 Euro. De aanvulling voor een alleenstaande, boven de leeftijd van 21 jaar zou dan moeten zijn het normbedrag van ca. 970 Euro minus de inhouding van  ca. 490 Euro, dus ca. 480 Euro.

Er wordt uitbetaald 61,46 Euro.

Dus ruim 400 Euro te weinig. Maar de huur, elektrisch, water etc. gaat wel door….

De hele specificatie is niet te snappen.
Het basisbedrag klopt niet, de inkomsten kloppen niet. Het gaat weer een grandioos fout bij de persoon in kwestie.

Zie de specificatie :
Gescand document uitkering 21_25b

En de consulent van de betreffende persoon is op vakantie….wordt vervolgd.

Eddy

Update :
De uitkering is geblokkeerd omdat men inkomsten boven de bijstandsnorm verwachtte.
Dit is onjuist, er was doorgegeven dat er in de maand juli ca. 750 Euro aan inkomsten zou zijn. Netto. Bruto 900. Netto viel iets lager uit.
Het is dus onjuist dat de uitkering geblokkeerd is….
De blokkade ging in per 12 juli. Dat had men nog kunnen doen als niet de inkomsten verrekend waren, dan was er een deel van de maand bijstand en een deel van de maand eigen inkomsten voor de persoon geweest, totaal ca. weer goed.
In ieder geval : het wordt hersteld en mogelijk komt een voorschot op de nabetaling.