Procesbelang

In het bestuursrecht dient er een procesbelang te zijn anders is de zaak per definitie niet ontvankelijk.
Lijkt logisch, waarom over iets procederen als er geen belang is ?
Maar wat als er geen belang méér is gewoon omdat door de tijd achterhaald de situatie veranderd is ? Ook dan is er dus geen procesbelang (meer) en is de zaak niet ontvankelijk.

Stel je moet in het kader van de participatie wet re-integreren, bijvoorbeeld de kaneelpijpjes inpakken. Dit is geen maatwerk, de 2 opties die je hebt zijn : je doet het niet, gevolg een 100% kortingsmaatregel op je bijstand voor een maand, herhaling geeft verlenging tot 3 maanden en uiteindelijk krijg je geen bijstand meer. Voor de meeste mensen zal dit geen optie zijn en werk je onder protest maar mee aan de re-integratie.

Je dient bezwaar in, geen maatwerk, helpt je niet aan betaald werk, etc. Eerst bij de gemeentelijke bezwaarschriftcommissie, 3 maanden verder. Afgewezen, naar de rechtbank, duurt een jaar, afgewezen, vervolgens naar de Centrale Raad van Beroep, weer een jaar verder, niet-ontvankelijk. Want na die ruim 2 jaar was je al lang uit het re-integratie traject en is er geen procesbelang meer.

Wil je dus een uitspraak over de rechtmatigheid van je re-integratie traject, dan moet je er voor zorgen dat er een procesbelang is, ook na ruim 2 tot 3 jaar. Je zult dus in eerste instantie het re-integratie traject moeten weigeren, dit kost je een maand je uitkering, maar je stelt wel zeker dat er ook nog na meerdere jaren een procesbelang is !

Uiteraard moet je na de eerste weigering wel aan het traject gaan deelnemen tenzij je 3 maanden zonder uitkering kunt leven.

Eddy